3x

 


Strah me je izvršbe Pred dvema letoma sem izgubila službo, nakar sem se prijavila na zavod za zaposlovanje, nazadnje pa sem odprla svoje podjetje. Mislila sem, da bo lahko, saj so ponujali evropske subvencije, ki bi morale nekaj časa vsaj za prispevke zadostovati – a to naj bi bil le črni scenarij, sicer pa naj bi s svojim delom dobro zaslužila. Žal se ni vse izšlo po mojih načrtih in iz meseca v mesec se prebijam precej težko. In pri vsem tem je najbolj zoprno to, da se ves čas bojim izvršbe s strani davčne. Nekajkrat se mi je že zgodilo, da prispevkov nisem mogla plačati do petnajstega, in takoj so mi poslali opomin ter mi zagrozili, tokrat pa zamujam že kar tri tedne. Poklicala sem jih in povedala, da imam nekaj dolžnikov in pričakujem plačilo kmalu, vendar pravijo, da pridejo izvršbe avtomatično in se jih ne da ustaviti.
[...] » »
Sodne takse Kaj so to koleki ali sodne takse, brez katerih se na sodiščih dandanes ne odvije več skorajda nič? Sodne takse predstavljajo soudeležbo strank v postopku pri plačilu sodnega postopka. Nekatere so določene fiksno glede na to, za kakšen postopek gre in kaj vlagamo, pri drugih pa je višina sodne takse določena z odstotki od vrednosti zadeve, glede katere dejansko teče postopek. To pomeni, da sodne takse znašajo vse od nekaj evrov do nekaj tisoč evrov. V kolikor je postopek pred sodiščem dolg in je „materiala” veliko, se lahko nabere kar nekaj taks.
Pa koleki dejansko pokrijejo delovanje sodišča? Ne. Sodstvo in plače sodnikov se morajo financirati tudi iz državnega proračuna, saj se sodnih taks nikoli ne nabere toliko, da bi lahko pokrile vse stroške postopka – še zlasti, če gre za bolj dolgotrajnega. [...] » »
Zastavljalnica za dobre gospodarje Zastavljalnica dobrim gospodarjem nudi možnost pretvorbe njihovega pametnega ravnanja v koristi.
 
Potrebe po denarju se skozi različna obdobja drugačne. V otroštvu smo odvisni od staršev, postopoma postajamo vedno bolj neodvisni, zgradimo življenje po svojih sposobnostih in zmožnostih, v starosti uživamo pokojnino. Od otroštva dalje oblikujemo tudi svoje razumevanje do denarja in vrednih predmetov v svoji lastnini. Razlike med vrstniki opazimo takoj, pri praktično nepomembnih zadevah. V življenju je to temelj dobrega gospodarjenja z vsem, kar ustvarimo in imamo na voljo. Velikokrat življenjske modrosti dobimo pri ljudeh, ki so na zunaj pravo nasprotje iskanega. Znajo ustvarjati denar, pametno gospodariti z njim, vendar tega ne kažejo okolici. Ravno obratno kot ljudje, ki sicer veljajo za premožne in dobro stoječe. Ljudje, ki dobro gospodarijo vedno razdelijo imetje in ustvarjeno. Na različne načine, vendar v osnovi enako. Največkrat gre za denarna sredstva in predmete, ki bodo v prihodnosti lahko obdržali vrednost. Predmete, ki v prihodnosti ohranjajo vrednost, lahko kadarkoli odkupi zastavljalnica, lahko jih prodajo na trgu ali kako drugače preoblikujejo v denarna sredstva.
 
Trg, zastavljalnica in vse druge oblike pretvorbe vrednih predmetov v denar, ponujajo rešilni pas tonečim denarnim težavam v času krize.
[...] » »
Zastavljalnica ponovno postaja vse bolj aktualna med ljudmi! Zakaj je temu tako? Odgovor je preprost – kriza in vedno težje razmere današnjega vsakdanjika marsikoga prisilijo v prodajo osebne lastnine. Kaj pravzaprav je zastavljalnica?

Gre za podjetje ali posamezno fizično osebo, katera v zameno za osebno lastnino, posamezniku nudi zavarovana posojila. Marsikdo bi se strinjal, da je tovrsten način pridobivanja posojila idealen za osebe, ki nujno potrebujejo določeno vsoto denarja v zelo kratkem času. Velika večina ljudi si pojem zastavljalnica predstavlja povsem napačno. Torej, stvari, ki jih bo nekdo prinesel v zastavljalnico, ne bodo prodane naprej, ampak ima ta dotičen posameznik možnost le te v določenem času odkupiti nazaj. Pri zastavljanju predmetov namreč obe stranki skleneta pogodbo v kateri je točno navedeno v kolikšnem času mora lastnik predmete odkupiti nazaj in koliko znašajo obresti. V primeru, da le ta tega ne odkupi v določenem roku, ima lastnik zastavljalnice vso pravico njegove predmete prodati naprej.
Dejstvo je, da z zastavljanjem ne pridobimo nič drugega kot neke vrste hitri kredit z obrestmi. Iz tega razloga je morda najbolje, da je zastavljalnica skrajni izhod v sili. Tovrstne »usluge« so dobrodošle, a vseeno velja dobro premisliti preden se odločite za kaj takega.
[...] » »
1 / 1
1