3x

 


Zastavljalnica za dobre gospodarje Zastavljalnica dobrim gospodarjem nudi možnost pretvorbe njihovega pametnega ravnanja v koristi.
 
Potrebe po denarju se skozi različna obdobja drugačne. V otroštvu smo odvisni od staršev, postopoma postajamo vedno bolj neodvisni, zgradimo življenje po svojih sposobnostih in zmožnostih, v starosti uživamo pokojnino. Od otroštva dalje oblikujemo tudi svoje razumevanje do denarja in vrednih predmetov v svoji lastnini. Razlike med vrstniki opazimo takoj, pri praktično nepomembnih zadevah. V življenju je to temelj dobrega gospodarjenja z vsem, kar ustvarimo in imamo na voljo. Velikokrat življenjske modrosti dobimo pri ljudeh, ki so na zunaj pravo nasprotje iskanega. Znajo ustvarjati denar, pametno gospodariti z njim, vendar tega ne kažejo okolici. Ravno obratno kot ljudje, ki sicer veljajo za premožne in dobro stoječe. Ljudje, ki dobro gospodarijo vedno razdelijo imetje in ustvarjeno. Na različne načine, vendar v osnovi enako. Največkrat gre za denarna sredstva in predmete, ki bodo v prihodnosti lahko obdržali vrednost. Predmete, ki v prihodnosti ohranjajo vrednost, lahko kadarkoli odkupi zastavljalnica, lahko jih prodajo na trgu ali kako drugače preoblikujejo v denarna sredstva.
 
Trg, zastavljalnica in vse druge oblike pretvorbe vrednih predmetov v denar, ponujajo rešilni pas tonečim denarnim težavam v času krize.
[...] » »
Zastavljalnica ponovno postaja vse bolj aktualna med ljudmi! Zakaj je temu tako? Odgovor je preprost – kriza in vedno težje razmere današnjega vsakdanjika marsikoga prisilijo v prodajo osebne lastnine. Kaj pravzaprav je zastavljalnica?

Gre za podjetje ali posamezno fizično osebo, katera v zameno za osebno lastnino, posamezniku nudi zavarovana posojila. Marsikdo bi se strinjal, da je tovrsten način pridobivanja posojila idealen za osebe, ki nujno potrebujejo določeno vsoto denarja v zelo kratkem času. Velika večina ljudi si pojem zastavljalnica predstavlja povsem napačno. Torej, stvari, ki jih bo nekdo prinesel v zastavljalnico, ne bodo prodane naprej, ampak ima ta dotičen posameznik možnost le te v določenem času odkupiti nazaj. Pri zastavljanju predmetov namreč obe stranki skleneta pogodbo v kateri je točno navedeno v kolikšnem času mora lastnik predmete odkupiti nazaj in koliko znašajo obresti. V primeru, da le ta tega ne odkupi v določenem roku, ima lastnik zastavljalnice vso pravico njegove predmete prodati naprej.
Dejstvo je, da z zastavljanjem ne pridobimo nič drugega kot neke vrste hitri kredit z obrestmi. Iz tega razloga je morda najbolje, da je zastavljalnica skrajni izhod v sili. Tovrstne »usluge« so dobrodošle, a vseeno velja dobro premisliti preden se odločite za kaj takega. [...] » »
1 / 1
1